EDELMETALLER

FAKTA OM EDELMETALLER Edelmetaller er metaller som kjemisk sett er lite reaktive med tanke på korrosjon og oksidasjon. Metallene er relativt sjeldne og av høy økonomisk verdi. De mest kjente edelmetallene er gull og sølv, men også platinagruppens metaller (ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium og platinum) og rhenium inkluderes blant edelmetallene.  Noen edelmetaller kan løses opp […]

EDELMETALLER Read More »